BSI

Making excellence a habit

Standart nedir?

Basit anlamda standart, birşeyler yapmak için üzerinde anlaşılmış ve tekrarlanabilir yoldur. Standart, teknik spesifikasyonlar içeren ya da kesin kriterler ile tasarlanmış tutarlı kurallar, kılavuzluk bilgileri veya tanımlamalar içeren basılı bir dokümandır. Standartlar kullandığımız birçok eşyanın ya da hizmetin etkinliğini ve güvenilirliğini artırmak ve hayatı kolaylaştırmak için hazırlanırlar.  Genel uygulamaları değil, üzerinde anlaşılmış en iyi uygulamaları tariflerler. Standartlar, konusunda uzman kişilerin bir araya gelmesiyle oluşturulur; Üreticiler, satıcılar, alıcılar, kullanıcılar ve bu üründe kullanılacak her bir ürünün özelliklerini, prosesi ya da hizmeti kapsayan yasal gerekliliklerle ilgilenenler.

Standartlar gönüllü kullanım için tasarlanırlar, herhangi bir yasal düzenleme tarafından dayatılmazlar. Ancak bazı durumlarda yasalar, uygunluğun sağlanabilmesi için standartları referans olarak gösterebilir ve zorunlu tutabilir. Örneğin kredi kartlarının fiziksel özellikleri ve boyutları ile ilgili standart olan BS EN ISO/IEC 7810:1996. Kredi kartlarının bütün dünyadaki bütün ilgili makinelerde kullanılabilmesi için bu standart zorunlu kılınmıştır.

Her standart kollektif bir çalışmanın ürünüdür. Üretici komiteleri, kullanıcılar, araştırma kurumları, hükümet departmanları, tüketiciler bir araya gelerek teknolojinin ve sosyal hayatın ihtiyaçlarına en iyi cevabı verebilecek uygulamaları bir araya getirirler ve bir taslak oluştururlar.

British Standards çalışanları bu komitelerde sekreterya görevini yürütür ve standart hazırlama projelerini yönetir. Dünyanın en eski ulusal standartlar kurumu olarak BSI British Standards 100 yılı aşkın bir süredir hizmet vermektedir.

Elektroteknik standartları International Organization for Standardization (ISO) ve International Electrotechnical Commission (IEC) tarafından da kabul edilmiştir.

Daha fazla bilgi (İngilizce)

Bu sayfayı yazdır

İletişim

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen bizi arayın.

© The British Standards Institution 2013