BSI

Making excellence a habit

SA 8000 Sosyal Sorumluluk

Sorumluluk sahibi bir kuruluş olduğunuzu gösterme

Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar) ve yatırım analistleri iş yerinde asgari standartlara uyulmasını ve işçilere adil davranılmasını sağlamak için kuruluşları incelerler.

Sizin çalışanlarınız da dahil olmak üzere bu ve diğer hissedarlar kuruluşunuzun adil ve eşitlikçi bir çalışma ortamı kurma ve iş uygulamalarında şeffaf olma konusunda gösterdiği özeni dikkatli bir biçimde değerlendirmektedir.

Bu da kuruluşunuzun sosyal sorumluluğunu üstlendiğini gittikçe daha çok göstermesi gerekeceğinin işaretidir.

İş yerinde insan hakları yönetimi konusunda en çok kabul gören uluslararası standart Uluslararası Sosyal Sorumluluk Sistemi’nin SA 8000:2001 standardıdır. Bu standart dünyanın her yerinden ve her boyuttaki kuruluşa uygun, denetlenebilir ilk standarttır ve tüm hissedarlarınız için yönetim olarak sosyal sorumluluğunuzu yerine getirdiğinizin güvencesidir.

Sonraki Adım

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için bilgi formumuzu doldurabilir ya da bizi arayabilirsiniz.

© The British Standards Institution 2013